Kaba Terkini

Hujan Ladang Rezeki Manusia

Khazanah, KABA12.com — Hujan merupakan suatu peristiwa jatuhnya butiran air dari langit ke permukaan bumi. Secara khusus, hujan merupakan suatu sirkulasi alam yang membuat air laut menguap sehingga membentuk awan yang berisikan butiran air, sehingga butiran tersebut jatuh membasahi permukaan bumi.

Akan tetapi dilihat dari sudut pandang islam, hujan merupakan salah satu nikmat dan anugerah yang diberikan Allah kepada umatnya. Hal ini seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 22. “Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (“hujan”) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan “hujan” itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui,” (QS. 2:22).

Dari ayat tersebut dijelaskan Bumi dan langit diibaratkan sebgai rumah bagi manusia. Hal itu dikarenakan bumi dijadikan Allah sebagai ruangan rumah yang digunakan untuk hamparan segala kegiatan manusia untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah. Sedangkan langit dijadikan Allah sebagai atap dari ruangan tersebut.

Akan tetapi, rezeki yang diberikan Allah tidak semuanya berasal dari bumi. Adakalanya dari langit sebagai atapnya bumi dijadikan wadah untuk memberikan reeki dan salah satunya dengan adanya hujan.

Dengan hujan seluruh tanah yang kering menjadi basah dan subur atas izin Allah. Dan dari tanah tersebut seluruh tanaman baik sayuran dan buah-buahan akan tumbuh dengan baik.

Namun, pada zaman sekarang banyak dari umat manusia yang mengingkari hal tersebut. Banyak yang mempersekutukan Allah akan datangnya hujan. Banyak segala aktivitas yang tidak diridhai Allah, sehingga teguran berupa cobaan dan musibah diberikan Allah kepada manusia.

Untuk itu, marilah disadari akan kekuasaan Allah. Tiada tuhan kecuali Allah. Hanya kepada-Nya lah tempat menyembah dan meminta ampun. Perbanyaklah istigfar dan bersyukur, semoga apa yang kita lakukan selama ini menjadi ujung tombak untuk kembali kejalan Allah, agar syafaat serta ridha Allah selalu mengiringi langkah kita. Amin ya rabbal alamin.

(Dany)

To Top